ШКОЛА ДАНАС

ПРОГРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Специјала школа са домом ученика „Бубањ“ ће у школској 2023/2024. години своју делатност реализовати у следећим васпитно-образовним областима:

 •  предшколско васпитање и образовање    
 • основно васпитање и образовање,
 • средње васпитање и образовање,  
 •  интернатски смештај ученика,   
 • васпитна делатност
 • индивидуална настава у раду са децом са тешкоћама у менталном развоју;
 • индивидуална настава у раду са децом са моторичким сметњама и поремећајима;
 • индивидуална настава у раду са децом са сметњама и поремећајима слуха;
 • индивидуална настава у раду са децом са сметњама и поремећајима вида;
 • индивидуална настава у раду са децом са поремећајима комуникације;
 • Пружање додатне помоћи и подршке деци укљученој у инклузивни систем образовање / васпитања;
 • Ресурсни центар.
 • целодневни,
 • полудневни
 • припремни предшколски програм

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Средња стручна школа остварује наставне планове и програме на основу решења Министарства просвете Републике Србије и то у следећим подручјима рада:

Машинство и обрада метала

бравар, аутолимар и металостругар

Текстилство

шивач текстила

Пољопривреда, производња и прерада хране

пекар, цвећар-вртлар

Личне услуге

женски фризер, маникир-педикир

Хемија, неметали и графичарство

књиговезац

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ