ТИМОВИ И СЕКЦИЈЕ

СПОРТСКА СЕКЦИЈА

Зоран Јањић – координатор

 

Никола Стаменковић,

Данијел Тодоровић,

Aна Димитријевић,

Јелена Анђелковић,

Снежана Чарапић,

Бранислав Кандић,

Весна Антић,

Стеван Грчић,

Јасмина Радоњић

БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА

Јована Живић – координатор

 

Мирјана Младеновић,

Оливера Стевановић,

Јелена Вучковић,

Марија Ранђеловић,

Милан Николић,

Јелена Максимовић,

Андријана Младеновић

Маја Ђорђевић,

Предраг Павловић,

Јулијана Ринчић

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Милан Видојковић – координатор

Сава Мишић,

Марија Рашић

Сандра Тошовић

Милица Анђелковић

Зоран Станковић

Татјана Дикић

Јелена Грчић

Зоран Митић

Славиша Денић

 

Јована Ђурашковић,

Наташа Миленковић,

Никола Стаменковић

Јелена Јоцковић,

Сава Мишић,

Нина Мировић,

Филип Стојиљковић

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Предраг Милошевић – координатор

 

Марија Павловић,

Маја Мишић,

Наташа Нешић Тошић,

Милан Николић,

Јелена Вучковић,

Маја Јовановић,

Марко Канић,

ФОТОГРАФСКА СЕКЦИЈА

Миомира Мирчић – координатор

 

Милан Видојковић,

Владица Станишић,

Јелена Анђелковић,

Наташа Миленковић,

Сава Мишић,

Славиша Денић,

Бранислав Кандић

ЕКОЛОШКО-БИОЛОШКА СЕКЦИЈА

Снежана Ђорђевић – координатор

Драган Каменовић,

Петар Стојковић,

Далиборка Стојковић,

Драган Петровић,

Ненад Цветковић,

Миљана Славковић,

Драгана Станковић,

Предраг Павловић,

Јован Бушковић,

Мирјана Младеновић,

Оливера Стевановић,

Александар Тимић,

Сандра Петровић

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

Јована Живић – координатор

 

Филип Стојиљковић,

Зоран Митић,

Милица Божидарћевић,

Милан Николић, 

Сава Мишић,

Наташа Миленковић,

Предраг Милошевић

 

ТИМОВИ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА

  • Тим за непосредни рад са децом (подршка редовним школама)
  • Тим за пружање подршке породици
  • Тим за сарадњу са другим установама
  • Тим за вршење процене врсте и типа асистивне технологије и сензорних кабинета и непосредни рад у кабинетима
  • Тим за пружање подшке и помоћи за самостални живот и услуге професионалне оријентације и каријерног вођења
  • Тим зе едукацију и стручно усавршавање