помоћно

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

Данијела Петровић

Магационер

Наташа Живић

Куварица

Милош Станковић

Инжењер прехрамбене технологије

Петар Спасојевић

Домар

Биљана Арсић

Куварица

Милица Ранчић

Куварица

Андрија Цветковић

Домар упосебним условима-ложач

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Весна Душанић

Спремачица

Снежана Мијовић

Спремачица

Милена Ристић

Спремачица

Јелена Ристић

Спремачица

Јелена Стојановић

Спремачица

Весна Стефановић

Спремачица

Јасна Лукић

Спремачица

Ирена Раденковић

Спремачица

Марија Ристић

Спремачица

Славица Савић

Спремачица

Марија Стојановић

Спремачица