О ШКОЛИ

75

НАСТАВНИКА

6

КАБИНЕТА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ

164

УЧЕНИКА

7

КАБИНЕТА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

2

МОНТЕСОРИ КАБИНЕТА

1

СЕНЗОРНА СОБА

25

УЧИОНИЦА

8

КАБИНЕТА ЗА ИНДИВИДУАЛНУ НАСТАВУ

Предшколско васпитање и образовање

Васпитна делатност

Основно васпитање и образовање

Индивидуални стимулативни третмани

Средње васпитање и образовање

Пружање додатне помоћи и подршке деци укљученој у инклузивни систем образовање / васпитања;

Интернатски смештај ученика

Ресурсни центар