ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

се користи у раду са особама са аутизмом и другим развојним поремећајима као и органским поремећајима. Њена сврха је да се особа смести у погодну и стимулативну околину која се назива сноезелен соба. Ова соба је специјално дизајнирана да стимулише различита чула користећи светлосне ефекте, боје, звукове, музику, мирисе, вибрацију и слично. Комбинације различитих материјала на зиду могу бити коришћене за тактилно чуло, а под може бити прилагођен за стимулацију баланса. Особу најчешће прати један терапеут. Ова соба врло успешно регулише психофизичку узнемиреност и агресију код особа које немају развијен процес саморегулације.

Монтесори метода поред развоја интелигенције, примена Монтесори педагогије омогућава детету да седне и ради са нечим што га интересује дуже време, чиме се постепено развијају пажња и концентрација, особине значајне не само за школу, већ и за живот.

У Монтесори кабинету постоје полице израђене по стандардима Марије Монтесори, опремљене и поређане по областима. Дете по самом рођењу има потребу да учи и истражује, а касније је наставник ту да му ослобађа путеве којима ће доћи до самоспознаје. Унутрашње потребе увек су успешне уколико им се омогући самостално остваривање. Активности у Монтесори кабинету доводе до истрајности, концентрисаности, мотивисаности и развоју пажње и фине моторике. Деца без великих тешкоћа извршавају активности, упијају нова знања, стичу искуства, што је у суштини природни процес који се одвија у њима а не само резултат рада наставника.

Покрет је основа Монтесори педагогије и развоја детета, па је физичком развоју и координацији покрета поклоњена велика пажња. У Монтесори средини дете живи у групи деце која га подржавају и учи се позитивном социјалном понашању, али тако што самостално решава различите социјалне ситуације на позитиван начин.

 

је мултисензорни простор који се користи како би особама са тешкоћама сензорне интеграције омогућио додатну сензорну стимулацију или редуцирао сензорне подражаје. Кабинет је намењен деци са поремећајима сензорне интеграције или поремећајем из спектра аутизма као и за децу са моторичким сметњама. То је простор који смирује и код деце ствара осећај сигурности, али се користи и у сврху подстицања учења и развоја социјалних вештина, смањује непожељна понашања, организује чулне утиске из спољашњег света и помаже да се правилно сензорно обраде, а све ради побољшања и постизања што бољег квалитета живота. Сврха рада у овом кабинету је да деца науче да препознају, организују, испланирају и спроведу активност коју ће касније да имплементирају у свакодневни живот.

Терапија је намењена:

 • деци са чулним оштећењима ради пружања адекватних стимулација и пружања мотивације за покрет;
 • деци са превише или премало реактивним вестибуларним системом;
 • деци са недостатком тактилних и  аудитивних инхибиторних механизама или премало реактивном тактилним и аудитивним анализатором;
 • деци са поремећајима учења и понашања;
 • диспраксичној деци;
 • аутистичној деци.

Узимајући у обзир да 90% информација примамо путем чула вида, за очекивати је да се квалитет живота знатно нарушава уколико га нема, или уколико је квалитет визуелних функција лош. Сходно томе, јавља се потреба за формирањем тифлолошког кабинета у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, 2017. године.

 

У кабинету се обављају следеће активности:

 

 • Процена функционалног вида;
 • Спровођење визуелних стимулација и тренинга детета/ученика;
 • Вежбе за развој визуомоторне интеграције детета;
 • Спровођење тактилно-кинестетичког тренинга;
 • Спровођење базалне стимулације детета;
 • Перипатологија (оријентација и самостално кретање);
 • Описмењавање на Брајевом писму.

 У кабинету за слушне и говорне вежбе се ради програм слушних и говорних вежби.

Циљ програма је развијање говора и језика, а то је основни задатак наставе са ученицима оштећеног слуха. Програм подразумева:

 • Развијање аудитивне пажње;
 • Развијање говора коришћењем преосталих слушних способности;
 • Побољшање оралне комуникације и артикулације ученика на бази слушања;
 • Побољшање слушног и говорног статуса;
 • Рад на читању говора са уста саговорника, а у циљу боље социјалне комуникације.

У аудиолошком кабинету се обавља:

 • испитивање слуха тоналном аудиометријом;
 • испитивање слуха у слободном поњу звучним играчкама;
 • провера исправности слушног апарата;
 • промена исправности батерија слушних апарата и замена истих.

 

представља веродостојну реплику једног стана у коме децу од најранијег узраста охрабрујемо и подстичемо на самостално функционисање. Циљ постојања кабинета животних вештина је оспособљавање деце за самостално функционисање у кући, сналажење у свим просторијама, брига о хигијени, навика храњења, вештине везане за облачење и свлаћење, припремање оброка.

 

Опремљеност Сензорног парка представља представља осмишљен простор у дворишту школе чија је сврха омогућити деци доживљај природе свим чулима. Парк је подељен на делове од којих сваки део има другу сврху, односно стимулише неко друго чуло. Постоји полигон за стимулацију вестибуларног чула као и љуљашку, ароматично и лековито биље за стимулацију олфакторног чула, постоји стаза направљена од различитих материјала за стимулацију тактилног чула, постоје и тактилне табле као и разне музичке играчке за стимулацију чула слуха. Уз помоћ тобогана, вртешке, степеница развијамо проприоцепцију и билатералну координацију. Сензорни парк помаже деци са потешкоћама у развоју, деци из аутистичног спектра, деци са моторичким сметњама, слабовидој, слушно оштећеној и деци са сензорном дисфункцијом.

 

Дом ученика

опремљен је по веома високим стандардима. На два спрата распоређени су адекватно опремљени апартмани.

У дому има 6 четворокреветних апартмана са купатилима и 4 двокреветна са купатилом и чајном кухињом и 8 четворокреветних и петокреветних соба са заједничким купатилом и туш кабинама.

У оквиру дома је клуб ученика, за окупљање и провођење слободног времена

Кухиња и трпезарија опремљене су према највишим стандардима

Играоница

затвореног и отвореног типа намењена је деци развојне групе и припремно предшколске групе. Простор је ограђен и сигуран за боравак деце, опремљен мобилијарима и спортским реквизитима за прављење полигона. Програм који се користи кроз игру и забаву развија моторичке функције, гради самопоуздање и учи како треба да се понаша у групи. Ради се на социјалној комуникацији, дете се учи да прати упутства, да сарађује и искаже своје жеље.

Програм подразумева низ вежби:

 • баланс
 • праћење објеката који се креће у ваздуху
 • хватање
 • бацање
 • ударање
 • скакање…