наставници

НАСТАВНИЦИ

Весна Антић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : vesnaantic.skolabubanj@gmail.com

Јелена Анђелковић

Дипломирани професор физичке културе
Email :jelenaandjelkovic.skolabubanj@gmail.com

Милица Божидаревић

Дипломирани специјални педагог
Email : bozidarevicmilica.skolabubanj@gmail.com

Милена Бојовић- Синадиновић

Мастер дефектолог сурдолог - Email : rose@babykids.com

Наташа Бушковић

Мастер дефектолог сурдолог
Email : natasabuskovic1skolabubanj@gmail.com

Душица Вељковић

Фризер специјалиста
Email : dusicaveljkovic.skolabubanj@gmail.com

Милан Видојковић

Дипл. ликовни уметник специјалиста
Email : milanvidojkovic.skolabubanj@gmail.com

Јелена Вучковић

Професор француског језика и књижевности - Email : jelenavuckovic.skolabubanj@gmail.com

Ивана Вушај-Трајковић

Дипломирани олигофренолог
Email : ivanatvusaj.skolabubanj@gmail.com

Милена Вукић

Креатор, маникир-педикир
Email : milenavukic.skolabubanj@gmail.com

Тања Стаменковић

Мастер дефектолог сурдолог
Email : tanjastamenkovicskolabubanj@gmail.com

Славиша Денић

Дипломирани инжењер електротехнике рачунарства
Email :slavisadenic.skolabubanj@gmail.com

Јована Ивановић- Ђурашковић

Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност
Email : jovanadjuraskovic.skolabubanj@gmail.com

Јован Ђурковић

Наставник верске наставе Email:jovcanis86@gmail.com

Јелена Јоцковић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : jelenajockovic.skolabubanj@gmail.com

Маја Јовановић

Мастер дефектолог
Email : majajovanovicskolabubanj@gmail.com

Јована Јанковић

Дипломирани социјални радник
Email : jovanajankovic.skolabubanj@gmail.com

Зоран Јањић

Дипломирани педагог физичке културе
Email : zoranjanjic.skolabubanj@gmail.com

Братислава Николић

Мастер дефектолог - Email : jane@babykids.com

Јулијана Ринчић

Мастер дефектолог олигофренолог
Email : julijanarincic.skolabubanj@gmail.com

Сара Милићевић

Мастер дефектолог олигофренолог
Email : saramilicevic.skolabubanj@gmail.com

Бранислав Кандић

Мастер професор технике и технологије
Email :branislavkandic.skolabubanj@gmail.com

Сандра Петровић

Мастер социјални радник
Email : sandrapetrovic.skolabubanj@gmail.com

Марина Цветановић- Мишић

Мастер дефектолог сурдолог - Email : jane@babykids.com

Маја Мишић

Мастер дефектолог сурдолог
Email : majamisicskolabubanj@gmail.com

Нина Мировић

Дипломирани дефектолог
Email : ninamirovicskolabubanj@gmail.com

Елизабета Милић

Креатор маникир- педикир (мастер)
Email : elizabetamilic.skolabubanj@gmail.com

Маја Ђорђевић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : majadjordjevic.skolabubanj@gmail.com

Предраг Милошевић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email :predragmilosevic.skolabubanj@gmail.com

Зоран Митић

Дипломирани инжењер графичког ижињерства и дизајна
Email : zokimitic.skolabubanj@gmail.com

Сава Мишић

Мастер ликовни уметник
Email : savamisic.skolabubanj@gmail.com

Мирјана Младеновић

Дипл.дефектолог сурдолог
Email : mirjanamladenovic.skolabubanj@gmail.com

Андријана Младеновић

Мастер филолог
Email : andrijanamladenovic.skolabubanj@gmail.com

Александар Кенић

Мастер филолог Email:aleksandarkenic.skolabubanj@gmail.com

Миомира Мирчић

Мастер дефектолог
Email : miomiramircicskolabubanj@gmail.com

Наташа Миленковић

Мастер дефектолог
Email : natasamilenkovic.skolabubanj@gmail.com

Никола Станковић

Мастер дефектолог соматопед Email:stankovic.nikola.skolabubanj@gmail.com

Милица Игрутиновић

Мастер дефектолог Email:milicaigrutinovic.skolabubanj@gmail.com

Иван Савић

Дипломирани машински инжењер
Email: ivansavic.skolabubanj@gmail.com

Наташа Нешић-Тошић

Магистар уметности Email:natasanesictosic.skolabubanj@gmail.com

Драгана Илић

Мастер Логопед
Email : draganailic1.skolabubanj@gmail.com

Јелена Грчић

Мастер дефектолог
Email : jelenagrcic.skolabubanj@gmail.com

Жељка Орошић

Дипломирани дефектолог сурдолог- Email : susan@babykids.com

Милица Анђелковић

Мастер дефектолог
Email : milicaandjelkovic.skolabubanj@gmail.com

Марија Павловић

Мастер дефектолог
Email : marijapavlovic.skolabubanj@gmail.com

Драгана Павловић

Дипломирани дефектолог сурдолог- Email : susan@babykids.com

Тијана Живадиновић

Мастер професор језика и књижевности - Енглески језик
Email:tijanazivadinovic.skolabubanj@gmail.com

Јелена Максимовић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : jelenamaksimovic.skolabubanj@gmail.com

Драган Петровић

Дипломирани хемичар опште хемије
Email :draganpetrovic.skolabubanj@gmail.com

Силвана Петковић

Дипломирани инжењер технологије исхране
Email : silvanapetkovic.skolabubanj@gmail.com

Јасмина Радоњић

Професор физичке културе
Email : jasminaradonjic.skolabubanj@gmail.com

Марија Ранђеловић

Мастер дефектолог
Email : marijarandjelovicskolabubanj@gmail.com

Марија Рашић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : marijarasicskolabubanj@gmail.com

Оливера Стевановић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : oliverastevanovic.skolabubanj@gmail.com

Јована Станишић

Струковни козметичар естетичар
Email : jovanastanisic.skolabubanj@gmail.com

Драгана Станковић

Текстилни инжењер
Email : draganastankovic.skolabubanj@gmail.com

Зоран Станковић

Инжењер технологије за графичку технологију - Email : zoranstankovic.skolabubanj@gmail.com

Милан Стевановић

Инжењер текстила
Email : milanstevanovic.skolabubanj@gmail.com

Филип Стојиљковић

Мастер географ, дипломирани англиста- филолог Email: filipstoiljkovic.skolabubanj@gmail.com

Александар Стојановић

Дипломирани дефектолог сурдолог - Email:acastojanovic.skolabubanj@gmail.com

Петар Стојковић

Мастер инжењер пољопривреде
Email : petarstojkovic.skolabubanj@gmail.com

Милош Станковић

Инжењер прехрамбене технологије
Email :milosstankovic.skolabubanj@gmail.com

Никола Стаменковић

Мастер дефектолог Email:nikolastamenkovic.skolabubanj@gmail.com

Тамара Станковић

Мастер дефектолог
Email : tamara.stankovic.skolabubanj@gmail.com

Јелена Стојадиновић- Живадиновић

Мастер дефектолог сурдолог
Email : jelenastojadinovicz.skolabubanj@gmail.com

Милена Петровић

Доктор медицине
Email : milenapetrovic.skolabubanj@gmail.com

Анђела Васковић

Мастер логопед Email:andjelavaskovicskolabubanj@gmail.com

Далиборка Стојковић

Наставник разредне наставе
Email : daliborkastojkovic.skolabubanj@gmail.com

Александар Тимић

Мастер инжењер машинства Email:aleksandartimic.skolabubanj@gmail.com

Љиљана Томић

Креатор женских фризура
Email : ljilja.tomic.skolabubanj@gmail.com,

Сандра Тошовић

Мастер дефектолог
Email : sandratosovicskolabubanj@gmail.com

Данијел Тодоровић

Професор физичке културе
Email : todorovic.danijelskolabubanj@gmail.com

Ненад Цветковић

Специјалиста струковни инжењер пољопривреде - Email : nenad.cvetkovic.skolabubanj@gmail.com

Оливера Ђошић-Вучић

Дипломирани психолог
Email : olivera.vucic.skolabubanj@gmail.com

Снежана Чарапић

Дипломирани дефектолог сурдолог Email:snezanacarapic.skolabubanj@gmail.com

Снежана Ђорђевић

Дипломирани биолог Email:snezanadjordjevic.skolabubanj@gmail.com

Миљана Славковић

Дипломирани дефектолог сурдолог
Email : miljanaslavkovic.skolabubanj@gmail.com

Тијана Миладиновић

Дипломирани
Email : miljanaslavkovic.skolabubanj@gmail.com

ВАСПИТАЧИ

Јован Бушковић

Мастер терапеут
Email : jovanbuskovic.skolabubanj@gmail.com

Татјана Дикић

Дипл.специјални педагог
Email : tanjadikic.skolabubanj@gmail.com

Милош Стевановић

Професор спорта и физичког васпитања
Email : miskozabljak@gmail.com

Стеван Грчић

Мастер проф. физ.вас.и спорта
Email : stevangrcic.skolabubanj@gmail.com

Владица Станишић

Професор разредне наставе
Email : vladicaskolabubanj@gmail.com