ГОДИШЊИ, СТАТУТ ШКОЛЕ, ПРАВИЛНИЦИ

 1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-24
 2. ПРАВИЛНИК О РАДУ 2023
 3. СТАТУТ ШКОЛЕ 2022
 4. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
 5. ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ
 6. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 7. ПРАВИЛНИК О ЈН
 8. ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ
 9. ПРАВИЛНИК О СУКОБУ ИНТЕРЕСА 2019
 10. КУЋНИ РЕД ПРАВИЛА ШКОЛЕ
 11. Систематизација 2024