ГОДИШЊИ, СТАТУТ ШКОЛЕ, ПРАВИЛНИЦИ

  1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-24
  2. ПРАВИЛНИК О РАДУ 2023
  3. СТАТУТ ШКОЛЕ 2022
  4. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
  5. ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ
  6. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  7. ПРАВИЛНИК О ЈН
  8. ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ
  9. ПРАВИЛНИК О СУКОБУ ИНТЕРЕСА 2019
  10. КУЋНИ РЕД ПРАВИЛА ШКОЛЕ